Wiedza, która nie jest przekazywana dalej, traci swoją wartość. Dlatego my dzielimy się tym, co ważne.