Dlaczego warto korzystać z metody User Story Mapping?

Maria Błaszczyk
March 21, 2022

Wiedzy nigdy dość! Idąc za tą myślą, zorganizowałam niedawno wewnętrzne szkolenie dla Speednetowego zespołu Product Design. Celem szkolenia było ćwiczenie metody pracy warsztatowej z klientem za pomocą zwinnej metody User Story Mapping. Czym ta metoda się charakteryzuje i jaki był wynik warsztatu?

Metoda User Story Mapping

User Story Mapping to technika warsztatowa wykorzystywana w zwinnych metodykach Agile/Scrum. Może być stosowana w fazie odkrywania produktu, jak w i całym procesie jego realizacji. Jej głównym założeniem jest ustalenie flow, najważniejszych obszarów i podział na etapy realizacji. Spełnia kilka podstawowych celów:

  1. wspólne zrozumienie produktu, 
  2. kontrola przeciw „wrzutkom”,
  3. określenie lejka konwersji,
  4. podział na wydania i wyznaczenie kluczowych wersji.

Metoda User Story Mapping jest szczególnie przydatna, gdy zakres funkcjonalny jest mocno rozmyty i niejasny oraz w momencie, gdy trudno zdecydować, co powinno być przedmiotem konkretnego etapu. W skrócie: porządkuje proces projektowy i wdrożeniowy. 

Jak wyglądały warsztaty?

Podczas warsztatów połączyłam teorię z praktyką. Podzieliliśmy się na 3 zespoły, każdy z nich zajmował się innym case study:
Case study 1. usprawnienie procesu zakupowego cateringu w istniejącej aplikacji;
Case study 2. stworzenie aplikacji-porównywarki alkoholi;
Case study 3. stworzenie aplikacji do zarządzania piekarnią.

Uczestnicy warsztatów mieli w pierwszej kolejności pomyśleć nad tym, dla kogo projektują produkt. Tu z pomocą przychodzą persona i mapa empatii. Persona to narzędzie służące do projektowania rozwiązania z myślą o docelowym użytkowniku – taka reprezentacja rzeczywistych cech charakteryzujących osoby, dla których tworzony jest dany produkt. Mapa empatii to z kolei technika, która pozwala nam lepiej zrozumieć, co użytkownicy myślą, czują, jakie mają doświadczenia i potrzeby. Oba te narzędzia są bardzo proste i łatwe do wykorzystania, a pomogą nam zaprojektować produkt odpowiedni dla odbiorcy!
Innym istotnym elementem projektowania ścieżki użytkownika jest także pamiętanie o tym,  co może pójść nie tak. W tym przypadku przydaje się metoda “a co z tym?” Jeffa Pattona, która zakłada zadawania pytań typu “a co, jeśli użytkownik tego nie zrozumie?”. W ten sposób mapa zostanie zaprojektowana z uwzględnieniem wszelkich, nawet tych niekoniecznie pozytywnych scenariuszy. 
Oczywiście jest wiele metod i technik pomocnych przy User Story Mapping, to jednak materiał na o wiele dłuższy artykuł 🙂 Powyżej zawarłam te kluczowe, na których najmocniej skupiliśmy się na warsztatach. 

Co dalej?

Efektem takiego warsztatu jest mapa, która pomaga nadzorować późniejsze prace według planu, inspiruje, a odpowiednio zachowana może być także źródłem kolejnych pomysłów nawet przy kolejnych projektach.
Dziękuję całemu zespołowi Product Design za zaangażowanie w zadania i dyskusje – świetnie nam poszło! 🙂 

Słówko od zespołu: My z kolei bardzo dziękujemy Marysi, która w organizacji warsztatów wykazała się bardzo dużą wiedzą i doświadczeniem. Nauczyliśmy się wielu nowych i przydatnych w naszej codziennej pracy rzeczy! 

 

If you want to meet us in person, click here and we’ll get in touch!